ฝีมือดี ปัญญามี ดีกรีแรง เวปไซด์ KAICHON เพื่อชาวไก่ชน คนรักษ์ไก่
WWW.KAICHON.COM
หน้าแรก

เทคนิคและวิชาการ
 • ตำนานไก่ชนกับพระนเรศวร
 • เทคนิคการฝึกไก่ชน
 • การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์
 • การเลี้ยงไก่ให้ได้ผล
 • การผสมไก่ให้ได้ผล
 • ข้อควรทำในการเลี้ยงไก่ชน
 • วิธีเลี้ยงไก่สำหรับชน
 • การคัดไก่ที่จะนำมาเลี้ยง
 • ไก่ตัวเมีย-แม่ไก่
 • การฟักไข่
 • เริ่มต้นเลี้ยงไก่อย่างละอียด
  การดูลักษณะไก่
 • เกล็ดนั้นสำคัญไฉน
 • นิ้วงามตามตำรา
 • สีของไก่ชน
 • ลักษณะไก่ที่ใช้ไม่ได้
 • ทีเด็ดลูกตี
 • แม่ไม้เชิงไก่
 • เกล็ดและแข้ง
 • การดูการวางแข้ง
 • การดูแผลตี
  สารพันเรื่องไก่ชน
 • การดูแลลูกไก่
 • โรคของไก่กับการป้องกัน
 • ข้อปฏิบัตให้ภูมิคุ้มกันโรค
 • ข้อดีข้อเสียของการใช้วัคซีน
 • การดูแลไก่หลังชน
 • หมอไก่
 • รอบรู้สมุนไพร
 • กล้วยน้ำว้าแตงกวาน้ำผึ้ง
 • รูปภาพสมุนไพร
 • การดูแลแม่ไก่ระหว่างฟักไข่
 • เทคนิคเซียน
 • เรื่องของไก่แพ้
 • เลี้ยงปล้ำให้เจ๋งเพื่อชนะ
 • รู้เหลี่ยมกลโกง
 • ยอดมือน้ำ
 • การเพาะและพัฒนาพันธุ์ไก่ชน
 • เลือกซื้อไก่หนุ่ม(มือใหม่)
 • เทคนิคการวางไก่
 • ไก่ไทย-ไก่เทศ
 • สนามไก่ชน
 • ไก่ชน เปรียบประหนึ่ง กุรุเกษตร
 •    การผสมพันธุ์ไก่ชนให้ได้ผล   การฟักไข่  การดูแลลูกไก่   การปฏิบัติต่อแม่ไก่ขณะฟักไข่   ไก่ตัวเมีย-แม่ไก่
             การเลี้ยงไก่ให้ได้ผลดี
            ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จะให้ได้ผลผลิตดีนั้น มีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึง ดังนี้
            
  * พันธุ์ดี * อาหารดี *โรงเรือนดี * การจัดการ (การเลี้ยงดู) ดี * การควบคุมป้องกันโรคดี
            1. โรงเรือนหรือเล้าไก่ ต้องมีโรงเรือนหรือเล้าให้ไก่นอน มีหลังคากันแดดกันฝนได้ ไม่ควรเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้าน เพราะนอกจากจะไม่ถูกสุขลักษณะแล้ว คนบนเรือนจะถูกไรไก่รบกวนอีกด้วย เกษตรกรสามารถทำเล้าไก่แบบง่ายๆ ได้เอง โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ แฝก จาก ฯลฯ สถานที่ตั้งของเล้าไก่ ควรให้ห่างจากตัวบ้านพอสมควร และอยู่ในที่ดอนไม่ชื้นแฉะ ไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ เพราะไก่ชอบนอนบนต้นไม้จะไม่เข้าไปนอนในเล้า พื้นเล้าอาจจะปูด้วยแกลบหรือขี้เลื่อยหรือฟางแห้งหนาอย่างน้อย 4 ซ.ม. และต้องเปลี่ยนวัสดุรองพื้นทุก ๆ 3 เดือนให้หนาเท่าเดิมอยู่เสมอ
            เล้ากว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร เลี้ยงไก่ขนาดใหญ่ได้ ประมาณ 30-40 ตัว
            เล้ากว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 1 เมตร เลี้ยงไก่ขนาดใหญ่ได้ประมาณ 6-8 ตัว

            ควรมีกรงไก่ขนาดเล็กอีก 2 กรง คือ
            กรงหรือสุ่มสำหรับเลี้ยงแม่ไก่กับลูกอ่อน 1 กรง
            กรงหรือสุ่ม สำหรับเลี้ยงไก่เล็ก 1 กรง
            โรงเรือน อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงไก่ชน
            โรงเรือนซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของไก่ชนนั้นนับว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าปัจจัยอีกหลายๆประการในการเลี้ยงไก่ชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดสร้าง และกำหนดพื้นที่ ตลอดจนทิศทางให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของไก่ในหลายระดับอายุ ตั้งแต่เป็นลูกเจี๊ยบจนถึงไก่แก่ สถานที่ ที่จะสร้างโรงเรือนให้ไก่ได้อยู่อาศัย หลบแดด หลบฝน พักผ่อนนอนหลับ หรือแม้แต่ใช้เป็นสถานที่ทำรัง วางไข่ จะต้องเลือกทำเลสถานที่ตั้ง ตลอดจนการสร้าง ให้เหมาะสม ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพร่างกายรวมถึงสุขภาพจิตใจของไก่ ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต และสามารถป้องกันในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับไก่ได้
            ในการเลือกสรรหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการสร้างโรงเรือนนั้น    ต้องมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่าง เช่น ต้องคำนึงถึงทิศทางลม เพื่อให้ระบบทางเดินหรือการถ่ายเท อากาศเป็นไปอย่างปลอดโปร่งไม่อับชื้น ซึ่งหากระบบการถ่ายเทไม่ดีเท่าที่ควร จะทำให้ไก่ที่เลี้ยงไว้ เกิดการติดเชื้อกันอย่างง่ายดาย โดยเฉพาะในลูกไก่วัยแรกเกิดจนถึง 3 เดือน จะต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งอากาศถ่ายเทได้ดี ขณะเดียวกันก็ไม่ควรให้โดนลมมากเกินไปในเวลากลางคืน เพราะลูกไก่ยังต้องการความอบอุ่นสูงอยู่ ทางที่ดีควรจะ แยกโรงเรือนระหว่างลูกไก่กับไก่โตเต็มที่
            ทิศทางลมในช่วงฤดูร้อน      ลมจะพัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนฤดูหนาวจะพัดย้อนจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั้น โรงเรือนที่ดีควรจะเปิดให้โปร่งทางทิศใต้ และปิดทึบพอประมาณด้านทิศเหนือ เพื่อกระแสลมจะได้พัดผ่านได้ดีในฤดูร้อน และไม่ได้รับลมหนาวมากจนเกินไปใน ช่วงหน้าหนาวและฤดูฝน
            สำหรับพื้นโรงเรือน    นั้นจำเป็นต้องให้ได้รับแสงแดดบ้างไม่ต่ำกว่า 70 % เพื่อให้แสงแดดที่สอดส่องเข้ามาช่วยในการฆ่าเชื้อโรค ไม่เกิดการอับชื้นหรือหมักหมม ซึ่งจะ ช่วยป้องกันโรคระบาดได้ระดับหนึ่ง ตลอดจนช่วยให้กลิ่นเหม็นอันเกิดจากขี้ไก่บรรเทาเบาบางลงด้วย
            โรงเรือนที่ดีนั้น    ไม่ควรอยู่ใกล้กับที่ชื้นแฉะ หรือน้ำที่เหน่าเสีย เพราะจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะเมื่อไก่จิกกินอาหารหรือน้ำเหน่าเสียนั้นเข้าไปและไม่ควรปลูก โรงเรือนใกล้ต้นไม้สูงเพราะอาจทำให้ไก่ไม่อยากเข้ารัง แต่จะพากันขึ้นไปนอนบนต้นไม้แทน
            เมื่อเลือกทำเลที่ตั้งได้เหมาะสมแล้ว        โรงเรือนที่ดีควรจัดแยกระหว่างที่นอนประจำ และรังฟักไข่ วัสดุในการสร้างหลังคา ควรเป็นวัสดุที่ไม่เก็บความร้อนจนเกินไป เช่น จาก แฝก หรือกระเบื้อง ไม่ควรใช้สังกะสี ฝาโรงเรือนอาจจะใช้จากหรือไม้ระแนงก็ได้ ควรกั้นตาข่ายกันยุงหรือมุ้งลวด คอนของไก่ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือแบบกลมและ แบบแบน แบบกลมนั้นเมื่อไก่นอนนานๆจะทำให้โครงกระดูกหน้าอกคดได้ ส่วนอย่างแบนก็จะทำให้ไก่ปวดหน้าอกได้เช่นกัน ดังนั้น จึงควรใช้วัสดุที่มีความนิ่ม เช่น ผ้า พรม หรือฟองน้ำมาพันห่อหุ้มไว้ แต่ต้องทำช่องระบาย เพื่อให้มูลหรือขี้ไก่ตกลงมาข้างล่างได้ และควรจะสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เพื่อป้องกันสัตว์ หรือ แมลงที่อยู่ตามพื้นดินกัดต่อย
            การสร้างและกำหนดพื้นที่ทิศทางให้ถูกต้องในการสร้างโรงเรือน   เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ก็เพื่อให้ไก่ชนได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เพราะหากการกินอยู่ หลับนอนดี การเจริญวัยก็จะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์
            2.รางน้ำ ต้องมีรางน้ำสำหรับน้ำสะอาดให้ไก่กิน อาจใช้รางไม้ไผ่ผ่าครึ่งก็ได้
            3.รางอาหาร ควรมีรางสำหรับให้อาหารไก่ เพราะการให้ไก่จิกกินอาหารบนพื้นดินทำให้ไก่เป็นโรคพยาธิได้ง่าย
            ขนาดราง :
            ไก่ใหญ่ 10 ตัว ใช้รางยาว 1 เมตร
            ไก่รุ่น 10 ตัว ใช้รางยาว 50 เซนติเมตร
            ไก่เล็ก 10 ตัว ใช้รางยาว 20 เซนติเมตร
            4.รางใส่กรวดและเปลือกหอยป่นผสมเกลือป่น ไก่ทุกขนาดต้องกินกรวดและเปลือกหอยเพื่อนำไปสร้างกระดูกและเปลือกไข่ กรวดและเปลือกหอยต้องตั้งทิ้งไว้ให้กินตลอดเวลา           5. รังไข่ ปกติแม่ไก่พื้นเมืองจะไข่ในรังไข่เมื่อไข่ได้ 10-12 ฟองจึงจะเริ่มฟักต้องมีจำนวนรังไข่เท่ากับจำนวนแม่ไก่ที่ไข่เพื่อไม่ให้ไก่แย่งกัน ขนาดรังไข่กว้างและยาว 1 ฟุต สูง 8 นิ้วฟุต หรือใช้เข่งก็ได้รองด้วยหญ้าหรือฟางแห้งให้ถึงครึ่งควรตั้งรังไข่ให้อยู่ในที่มิดชิด ไม่ร้อนเกินไป ฝนสาดไม่ถึง แต่แม่ไก่เดินเข้าออกสะดวก
            6. ม่านกันฝน ด้านที่ฝนสาดหรือแดดส่องมาก ๆ ควรมีม่านผ้าใบ กระสอบ หรือเสื่อเก่าๆ ห้อยทิ้งไว้โดยเฉพาะมุมที่วางรังไข่
            7. คอนนอน สำหรับให้ไก่นอน ควรจะพาดไว้มุมใดมุมหนึ่งของเล้า คอนนอนควรเป็นไม้กลมดีกว่าไม้เลี่ยมซึ่งไก่จะจับคอนนอนได้ดี และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลที่หน้าอกไก่อีกด้วย

  คณะผู้จัดทำ ได้จัดทำเว็ปไซด์นี้ขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องไก่ชนกับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ท่านสามารถหาความรู้เบื้องต้นหรือเพิ่มเติมได้จากที่นี้ ชึ่งข้อมูลที่เรานำมาเผยแพร่ส่วนใหญ่ก็จะได้จากตำหรับตำราเรื่องไก่ชนและวารสารไก่ชนที่มีวางขายมากมายตามท้องตลาดและจากประสบการณ์บ้าง ชึ่งคณะผู้จัดทำได้รวบรวมในส่วนที่คิดว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆคนรักไก่ทางเราต้องขอขอบพระคุณวารสารไก่ชนต่างๆที่ได้นำเนื้อความมาตีแผ่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการศึกษาและเด็กรุ่นหลังที่สนใจ วารสารไก่ชนเล่มไหนฉบับไหนถ้าต้องการให้เราเป็นสื่อโฆษณาให้เรายินดีเป็นสื่อให้ฟรี ข้อมูลบางข้อมูลอาจซ้ำหรือคล้ายกันในหนังสือหรือเวปไซด์อื่น ทางเราไม่ได้มีเจตนาเผยแพร่เพื่อการค้าแต่อย่างใด กลับทำเพื่อการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ ถ้าเจ้าของเรื่องท่านใดหรือวารสารฉบับไหน สงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลนั้น ก็แจ้งกลับทางเราได้ทั้งทาง E-mail หรือ โทรศัพท์ เราจะได้รีบจัดการกับข้อมูลนั้นออก
  ติดต่อเวปมาสเตอร์ ได้ที่ E-mail : kaichon@kaichon.com Tel : 01-8028561